ÁSZF és adatvédelmi nyilatkozat

Általános szerződési feltételek

Szerződő felek

Szolgáltató
Kalimeraki Media Kft.
1171 Budapest, Hegyalatti u. 6/F (nem átvevőhely)
Adószám: 14255849-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-895789

Vásárló
Az a természetes vagy jogi személy, a www.eperhajo.hu oldalon megrendeli az Eperhajó című könyvet.

Az általános szerződési feltételek célja
Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a szolgáltató online áruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadóak.

Szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A Szolgáltató a Vásárló által a megrendeléskor megadott adatokat rögzíti és tárolja. A vásárlás feltétele az Vásárló elérhetőségének, a szállítási és számlázási adatok megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést elküldi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A megrendelés módosítása, törlése
Megrendelés elküldése után a vásárló a megrendelést a weblap Kapcsolat menüpontjában megadott űrlapot kitöltve, illetve telefonon törölheti. A megrendelés visszavonása csak a könyv(ek) postára adása előtt lehetséges.

Fizetési feltételek
Vásárló a könyv(ek) ellenértékét vagy a kézbesítőnél (személyes átvétel esetén az átadónál) a könyv átvételénél készpénzben, vagy a megrendelést követően banki átutalással teljesíti. A banki átutalással történő fizetés részletei a visszaigazoló levélben találhatók. A szállító (átadó) a készpénz átvételéről számlát ad, banki átutalás esetén a szállító által kiszállított csomag tartalmazza a számlát.

Szállítási módok
A csomag kézbesítése a DPD, a Fáma Futár vagy az MPL futárszolgálattal történik.

Számlázás

A Szolgáltató csomagfeladáskor elektronikus számlát küld e-mailben. Ha a Vásárló papír alapú számlát kér, azt a rendelés feladásakor a megjegyzés mezőbe írhatja be.

A vásárló jogai és kötelezettségei
A Vásárlónak a csomag kézhezvételétől számított 8 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket indoklás nélkül a Szolgáltató részére hiánytalanul és sértetlenül visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A csomag visszaküldése csak a cég székhelyére lehetséges: 1171 Budapest, Hegyalatti u. 6/F. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak.

Adatvédelmi nyilatkozat

Könyvrendelés esetén
A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatokat rögzíti és tárolja. A Szolgáltató az alábbi, a megrendeléshez szükséges adatokat kéri el a Vásárlótól:
Név
E-mail cím
Telefonszám
Számlázási név és cím
Szállítási név és cím

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsájtott adatokat kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Pedagógusi regisztráció esetén
A Szolgáltató a Pedagógus által megadott adatokat rögzíti és tárolja. A Szolgáltató az alábbi, az Eperhajó Programban való részvételhez szükséges adatokat kéri el a Pedagógustól:
Vezetéknév
Keresztnév
Telefonszám
E-mail cím
Bemutatkozás
A tanítás helyszíne (ország, irányítószám, település, utca, házszám)
A tanítás óradíja a tanár saját helyszínén
A tanítás óradíja a tanítvány lakásán

A fenti adatok közül az alábbi adatok kerülnek nyilvánosságra a weboldalon, és válnak kereshetővé az adatbázisban:
Vezetéknév
Keresztnév
Telefonszám
E-mail cím
Bemutatkozás
A tanítás helyszíne (ország, irányítószám, település)
A tanítás óradíja a tanár saját helyszínén
A tanítás óradíja a tanítvány lakásán

A Szolgáltató a Pedagógus adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.